DPO1989/2004
ID intern unic:  289560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1989
din  01.09.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Semion ODAINIC
Publicat : 10.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 168     art Nr : 775
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la dictincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite în dezvoltarea heraldicii naţionale şi contribuţie personală la crearea sistemului de distincţii de stat ale Republicii Moldova, domnului Semion ODAINIC, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN
Chişinău, 1 septembrie 2004.
Nr. 1989-III.