DPO199/2005
ID intern unic:  289565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 199
din  22.08.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii"
Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare "Joc"
Publicat : 26.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 113-116     art Nr : 593
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea artei coregrafice, pentru contribuţie remarcabilă la propagarea valorilor naţionale şi la promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare "Joc" i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                             Vladimir VORONIN

Chişinău, 22 august 2005.
Nr. 199-IV.