DPO1999/2004
ID intern unic:  289575
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1999
din  09.09.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 17.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 171     art Nr : 786
În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător următorii:
BALMUŞ Svetlana   - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
CAITAZ Svetlana     - la Curtea de Apel Cahul
TOMA Vera     - la Curtea de Apel Bălţi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN
Chişinău, 9 septembrie 2004.
Nr. 1999-III.