DPO200/2005
ID intern unic:  289587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 200
din  22.08.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Tudor TOPOR
Publicat : 26.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 113-116     art Nr : 594
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în industria vinicolă, contribuţie substanţială la implementarea tehnologiilor moderne şi activitate organizatorică intensă, domnului Tudor TOPOR, vicedirector al Întreprinderii Mixte "Ungheni-Vin" S.A., i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN

Chişinău, 22 august 2005.
Nr. 200-IV.