DPO2003/2004
ID intern unic:  289591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2003
din  17.09.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Gheorghe POSTOVANU
Publicat : 24.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 175     art Nr : 790
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artelor plastice, succese în activitatea de creaţie şi înaltă măiestrie artistică, domnului Gheorghe POSTOVANU, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 septembrie 2004.
Nr. 2003-III.