DPO2004/2004
ID intern unic:  289592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2004
din  17.09.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" doamnei Nadejda HÎNCU
Publicat : 24.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 175     art Nr : 791
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în industria alimentară, contribuţie la promovarea reformelor economice şi merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei, doamnei Nadejda HÎNCU, director general al Societăţii pe Acţiuni "ORLACT", oraşul Orhei, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 septembrie 2004.
Nr. 2004-III.