DPO2012/2004
ID intern unic:  289605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2012
din  27.09.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Ivan OSTAFICIUC
Publicat : 01.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 801
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Ivan OSTAFICIUC, primar al oraşului Cupcini, raionul Edineţ, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 27 septembrie 2004.
Nr. 2012-III.