DPO2013/2004
ID intern unic:  289606
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2013
din  27.09.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir ARNAUTOV
Publicat : 01.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 802
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Vladimir ARNAUTOV, şef de secţie la Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 27 septembrie 2004.
Nr. 2013-III.