DPO2014/2004
ID intern unic:  289607
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2014
din  27.09.2004
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de cadre didactice
Publicat : 01.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 803
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Nina VOLOSIUC   - profesor la Liceul "N. Gogol"
           din municipiul Chişinău;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Nadejda
GHIDIRIMSCHI       - director al Gimnaziului din satul Roghi,  
          raionul   Dubăsari
domnului Oleg GRESEV     - profesor la Şcoala Medie nr. 4
          din oraşul Soroca
doamnei Ana URSU     - educator la Liceul-Internat Republican
           cu Profil Sportiv.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 27 septembrie 2004.
Nr. 2014-III.