DPO2027/2004
ID intern unic:  289622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2027
din  06.10.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Ivan ZABUNOV
Publicat : 15.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 843
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale, contribuţie substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Ivan ZABUNOV, preşedinte al Societăţii Bulgare "Renaştere", i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 octombrie 2004.
Nr. 2027-III.