DPO2029/2004
ID intern unic:  289624
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2029
din  06.10.2004
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de cadre
didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei
Publicat : 15.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 844
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ion STRATAN               - decan;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Vera CALANCEA   - bibliotecar principal
domnului Pavel TATAROV   - şef de catedră.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 octombrie 2004.
Nr. 2029-III.