DPO2030/2004
ID intern unic:  289628
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2030
din  07.10.2004
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Regia Transport Electric Chişinău
Publicat : 15.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 845
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Aticol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul transportului, contribuţie la exploatarea eficientă a mijloacelor de transport şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ion CODREANU     - conducător de troleibuz;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Parascovia GANDRABURA   - contabil-şef
domnului Zavastin PASCARI     - conducător de troleibuz;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Andrei POSTICĂ     - director al Parcului de Troleibuze nr. 3.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 7 octombrie 2004.
Nr. 2030-III.