DPO2038/2004
ID intern unic:  289636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2038
din  12.10.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Mihail RAILEAN
Publicat : 15.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 846
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în domeniul protecţiei sociale a veteranilor, contribuţie substanţială la educarea militaro-patriotică a tinerei generaţii şi activitate obştească prodigioasă, domnului Mihail RAILEAN, preşedinte al Consiliului Veteranilor Organelor Afacerilor Interne, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 12 octombrie 2004.
Nr. 2038-III.