DPO2045/2004
ID intern unic:  289646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2045
din  15.10.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Gheorghe MUNTEANU
Publicat : 22.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 189     art Nr : 871
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Rpublicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artelor plastice, activitate de creaţie prodigioasă şi contribuţie la afirmarea valorilor spirituale, domnului Gheorghe MUNTEANU, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 octombrie 2004.
Nr. 2045-III.