DPO2049/2004
ID intern unic:  289650
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2049
din  18.10.2004
privind conferirea  de distincţii de stat domnilor Ion MACARI
şi Nicolae ROMANDAŞ
Publicat : 22.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 189     art Nr : 873
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Rtpublicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului juridic, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ion MACARI     - conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din             Moldova;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Nicolae ROMANDAŞ   - conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din             Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 18 octombrie 2004.
Nr. 2049-III.