DPO2051/2004
ID intern unic:  289655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2051
din  19.10.2004
privind conferirea  de distincţii de stat doamnei Natalia MOLDOVANU
şi domnului Sergiu BRÎNZĂ
Publicat : 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 193     art Nr : 892
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi la promovarea reformei judiciare şi de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Natalia MOLDOVANU  - vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Sergiu BRÎNZĂ    - avocat la Biroul Asociat de Avocaţi "Facultatea
                                                      de Drept", municipiul Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA          Vladimir VORONIN
Chişinău, 19 octombrie 2004.
Nr. 2051-III.