DPO2067/2004
ID intern unic:  289672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2067
din  29.10.2004
privind conferirea de distincţii de stat unor oameni de cultură şi artă
Publicat : 05.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 199     art Nr : 904
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. -  Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi înalt profesionalism, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
doamnei Ninel KAMENEV   - conducător artistic al Teatrului Dramatic Rus de Stat
           "A.P.Cehov";
        Medalia "Mihai Eminescu"  
doamnei Tamara MALERU   - bibliotecar principal la Biblioteca Naţională pentru
           Copii "Ion Creangă";
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei Ana BARBA     - solist-vocalist în Orchestra de Muzică Populară
           "Mugurel";
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Virginia BONCEV   - director al Şcolii de Muzică pentru Copii "Valeriu
           Hanganu" din oraşul Cantemir.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 29 octombrie 2004.
Nr. 2067-III.