DPO2079/2004
ID intern unic:  289686
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2079
din  05.11.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 12.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 205     art Nr : 920
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamnele Marina ANTON şi Lilia ŢURCAN se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 5 noiembrie 2004.
Nr. 2079-III.