DPO208/2005
ID intern unic:  289689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 208
din  25.08.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
colaboratori ai Camerei de Comerţ şi Industrie
Publicat : 02.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 603
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale externe şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Marina PETROVA            - director al Direcţiei expoziţii şi tîrguri
doamnei Galina POPIC                    - director al Firmei "Intereconomservice"
                                                          din oraşul Rîbniţa;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Marina PENCENCOVA   - expert în Departamentul expertize, evaluare
                                                          şi certificare.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                                   Vladimir VORONIN

Chişinău, 25 august 2005.
Nr. 208-IV.