DPO2080/2004
ID intern unic:  289690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2080
din  05.11.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 12.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 205     art Nr : 921
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
PENI Alexandra       - la Judecătoria Ceadîr-Lunga
DVURECENSCHII Evghenii   - la Judecătoria Taraclia
CAZACLIU Aurelia     - la Judecătoria Criuleni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 5 noiembrie 2004.
Nr. 2080-III.