DPO2083/2004
ID intern unic:  289693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2083
din  07.11.2004
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Mihail GARŞTEA
Publicat : 12.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 205     art Nr : 923
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea industriei, pentru contribuţie substanţială la promovarea reformelor economice şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Mihail GARŞTEA, ministru al industriei, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 7 noiembrie 2004.
Nr. 2083-III.