DPO2085/2004
ID intern unic:  289695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2085
din  10.11.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Petru SOLOMAHA
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 939
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Petru SOLOMAHA, şef de direcţie la Ministerul Economiei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA          Vladimir VORONIN
Chişinău, 10 noiembrie 2004.
Nr. 2085-III.