DPO2086/2004
ID intern unic:  289696
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2086
din  10.11.2004
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Vladimir PANFILOV,
Iosif BRÎNZA  şi Ion ŢÎMBALĂ
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 940
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne, contribuţie substanţială la protecţia socială a veteranilor şi merite în educarea militaro-patriotică a tinerei generaţii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vladimir PANFILOV   - maior în retragere;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Iosif BRÎNZA     - locotenent-colonel în retragere
domnului Ion ŢÎMBALĂ    - locotenent-colonel în retragere.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA          Vladimir VORONIN
Chişinău, 10 noiembrie 2004.
Nr. 2086-III.