DPO2089/2004
ID intern unic:  289699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2089
din  15.11.2004
privind conferirea de distincţii de stat doamnelor
Claudia BALABAN şi Elena POSTICĂ
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 943
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, merite în propagarea valorilor spirituale şi contribuţie la educarea estetică a tinerei generaţii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Claudia BALABAN   - director general al Bibliotecii Naţionale pentru
            Copii "Ion Creangă";
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Elena POSTICĂ     - şef de secţie la Muzeul Naţional de Istorie a
          Moldovei.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA          Vladimir  VORONIN
Chişinău, 15 noiembrie 2004.
Nr. 2089-III.