DPO2091/2004
ID intern unic:  289704
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2091
din  15.11.2004
privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul
Centrului Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 927
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr.349-XV din 21 octombrie 2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 noiembrie 2004.
Nr. 2091-III.