DPO2097/2004
ID intern unic:  289710
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2097
din  17.11.2004
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 26.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 212     art Nr : 957
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la pregătirea şi reciclarea cadrelor medicale şi activitate metodico-didactică intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Alexandru IZVOREAN   - profesor universitar la Universitatea de Stat
           de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu";
Medalia "Nicolae Testemiţanu"
doamnei Sabina BOTNARU   - profesor la Colegiul Naţional de Medicină şi
           Farmacie din Chişinău
domnului Boris GOLOVIN   - director al Colegiului Naţional de Medicină şi
           Farmacie din Chişinău
doamnei Ala MANOLACHE   - profesor la Colegiul Naţional de Medicină şi
           Farmacie din Chişinău
doamnei Angelina UMANEŢ   - profesor la Colegiul Naţional de Medicină şi
           Farmacie din Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 noiembrie 2004.
Nr. 2097-III.