DPO2109/2004
ID intern unic:  289727
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2109
din  26.11.2004
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
din complexul agroindustrial
Publicat : 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218     art Nr : 972
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la implementarea tehnologiilor performante, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
PUTREGAI Constantin   - preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie "Glia",
        raionul Cantemir
STIHARI Victor     - mecanizator la Staţiunea de Maşini şi Tractoare
        "Feteşti", raionul Edineţ;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
BELECCI Vera     - conducător al Gospodăriei Ţărăneşti "Belecci Vera",
         raionul Leova
TELPIZ Ivan     - conducător de brigadă în Cooperativa Agricolă de
        Producţie "Eniija", UTA Găgăuzia.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 26 noiembrie 2004.
Nr. 2109-III.