DPO2110/2004
ID intern unic:  289730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2110
din  26.11.2004
privind conferirea de distincţii de stat
unor lucrători de la Societatea pe Acţiuni "Carmez"
Publicat : 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218     art Nr : 973
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în industria prelucrătoare, merite în sporirea nivelului tehnic al producţiei şi contribuţie la diversificarea sortimentelor de articole fabricate, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Anton RUSNAC     - electromontor;
Medalia "Meritul Civic"    
doamnei Liubovi BARANOVA   - medic-veterinar;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Nadejda SEMIONOVA   - formator.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 26 noiembrie 2004.
Nr. 2110-III.