DPO2112/2004
ID intern unic:  289732
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2112
din  27.11.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Zinaida CHISTRUGA
Publicat : 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218     art Nr : 975
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice şi contribuţie la reglementarea activităţii antreprenoriale, doamnei Zinaida CHISTRUGA, director al Camerei de Licenţiere, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 27 noiembrie 2004.
Nr. 2112-III.