DPO2114/2004
ID intern unic:  289734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2114
din  30.11.2004
privind conferirea de titluri onorifice doamnelor Nelli COZARU
şi Silvia ŞARANUŢĂ
Publicat : 10.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 226     art Nr : 989
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie la afirmarea valorilor spirituale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei Nelli COZARU       - actriţă la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu";
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Silvia ŞARANUŢĂ     - colaborator ştiinţific inferior la Muzeul Naţional
             de Etnografie şi Istorie Naturală.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2114-III.