DPO2115/2004
ID intern unic:  289735
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2115
din  30.11.2004
privind conferirea de titluri onorifice unui grup de cadre didactice
de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Publicat : 10.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 226     art Nr : 990
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate metodico-didactică şi de creaţie prodigioasă, contribuţie la propagarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei Galina COCEAROVA     - conferenţiar universitar
doamnei Victoria SLIUSAREVSCAIA   - conferenţiar universitar
domnului Ilie TODOROV       - şef de catedră;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Irena STREZEVA     - lector superior.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2115-III.