DPO2118/2004
ID intern unic:  289738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2118
din  03.12.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Andrei COMAN
Publicat : 10.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 226     art Nr : 992
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul comerţului şi alimentaţiei publice, contribuţie la modernizarea tehnologiei de comercializare a mărfurilor şi activitate de binefacere şi sponsorizare intensă, domnului Andrei COMAN, director al Întreprinderii Mixte Moldo-Germane Baza Comercială "Grisan Hamb" S.A., i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 3 decembrie 2004.
Nr. 2118-III