DPO2119/2004
ID intern unic:  289739
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2119
din  03.12.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Simion DAVID
Publicat : 10.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 226     art Nr : 993
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea tratamentului balneo-sanatorial, contribuţie la implementarea în practică a metodelor moderne de tratament şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Simion DAVID, medic-şef al Staţiunii Balneoclimaterice "Codru" S.R.L., satul Hîrjauca, raionul Călăraşi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 3 decembrie 2004.
Nr. 2119-III.