DPO2134/2004
ID intern unic:  289758
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2134
din  08.12.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 10.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 226     art Nr : 997
În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător, următorii:
BULHAC Ion     - la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău
PITIC Mariana     - la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău
ROTARI Alexandru   - la Judecătoria Economică de Circumscripţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 decembrie 2004.
Nr. 2134-III.