DPO215/2005
ID intern unic:  289776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 215
din  13.09.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Ion MOREI
Publicat : 16.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 123-125     art Nr : 609
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice centrale, contribuţie la promovarea politicii statului în domeniul dreptului şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Ion MOREI, şef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                      Vladimir VORONIN

Chişinău, 13 septembrie 2005.
Nr. 215-IV.