DPO2152/2004
ID intern unic:  289779
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2152
din  24.12.2004
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 27.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 241     art Nr : 1052
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul energetic, contribuţie la asigurarea neîntreruptă a economiei naţionale şi a populaţiei cu gaze şi înalt profesionalism, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
domnului Voldamar KIISVIK   - membru al Consiliului de administraţie al
           Societăţii pe Acţiuni "Moldova-gaz";
Medalia "Meritul Civic"
domnului Mihail GHIMP     - şofer-lăcătuş la Societatea cu
          Răspundere Limitată "Ialoveni-gaz"
doamnei Viorica TUTELEA   - maistru la Societatea cu Răspundere Limitată
          "Edineţ-gaz".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 decembrie 2004.
Nr. 2152-III.