DPO2189/2005
ID intern unic:  289824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2189
din  11.01.2005
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Timofei ŢAPORDEI
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 59
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei vinicole, contribuţie substanţială la diversificarea sortimentelor şi sporirea calităţii produselor şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Timofei ŢAPORDEI, preşedinte al Agrofirmei "Cimişlia" S.A., i se conferă "Ordinul Republicii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 11 ianuarie 2005.
Nr. 2189-III.