DPO2190/2005
ID intern unic:  289829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2190
din  12.01.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Ion SOLONENCO
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 60
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite şi înalt profesionalism în asigurarea securităţii statului şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Ion SOLONENCO, consilier al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 12 ianuarie 2005.
Nr. 2190-III.