DPO2210/2005
ID intern unic:  289851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2210
din  01.02.2005
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 04.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 20-23     art Nr : 79
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul energetic, contribuie la realizarea Programului Naţional de Gazificare şi merite în implementarea tehnologiilor avansate în construcţia de gazoducte, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Mihail DOLMA       - şef de direcţie la Ministerul Energeticii
                                  domnului Vladimir
SOROCOVICI       - director general al Societăţii pe Acţiuni "Incorgaz";
Medalia "Meritul Civic"
domnului
Vitalie IACOVLEV  - şef de secţie la Societatea cu Răspundere Limitată
                                   "Moldovatransgaz"
domnului
Marin OLTEANU     - tehnic-operator la Firma de Producţie şi Comerţ
                                   "Lăcătuş" S.R.L.
domnului
Gheorghe ROTAR    - director general al Înterprinderii Mixte Moldo-
                                    Române "Rocaro" S.R.L.;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului
Pavel ZARIŢKI    - inginer-şef la Institutul de Proiectări "Gazproiect" S.A.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                         Vladimir VORONIN

Chişinău, 1 februarie 2005.
Nr. 2210-III.