DPO2211/2005
ID intern unic:  289852
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2211
din  02.02.2005
privind numirea domnului Dumitru COROLEVSCHI în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Teleneşti
Publicat : 11.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 80
În temeiul art. 116 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Dumitru COROLEVSCHI se numeşte în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Teleneşti, pe un termen de 4 ani.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 2 februarie 2005.
Nr. 2211-III.