DPO2212/2005
ID intern unic:  289853
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2212
din  02.02.2005
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 11.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 81
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător de instrucţie, pe un termen de 5 ani, următorii:
DROSU Mihail               - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
GODOROGEA Sergiu   - la Judecătoria Rîşcani.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                 Vladimir VORONIN

Chişinău, 2 februarie 2005.
Nr. 2212-III.