DPO2213/2005
ID intern unic:  289854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2213
din  02.02.2005
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 11.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 82
În temeiul art.116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
PAPUHA Serghei       - la Judecătoria Cimişlia
BUHNACI Virgiliu      - la Judecătoria Străşeni
MUSTEAŢĂ Dorel    - la Judecătoria Anenii Noi.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                  Vladimir VORONIN

Chişinău, 2 februarie 2005.
Nr. 2213-III.