DPO2214/2005
ID intern unic:  289855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2214
din  02.02.2005
privind numirea doamnei Ruslana BURDENIUC în funcţia de judecător
la Curtea de Apel Bălţi
Publicat : 11.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 83
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.20 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Ruslana BURDENIUC se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                         Vladimir VORONIN

Chişinău, 2 februarie 2005.
Nr. 2214-III.