DPO2218/2005
ID intern unic:  289859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2218
din  05.02.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Anatoli SMOLEV
Publicat : 11.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 87
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în industria vinicolă, contribuţie la implementarea tehnologiilor performante şi activitate organizatorică intensă, domnului Anatoli SMOLEV, director general al Societăţii pe Acţiuni "Vinuri de Comrat", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                         Vladimir VORONIN

Chişinău, 5 februarie 2005.
Nr. 2218-III.