DPO2227/2005
ID intern unic:  289870
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2227
din  09.02.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
doamnei Ecaterina BUZILĂ
Publicat : 18.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 26-28     art Nr : 97
În temeiul art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi conştiincioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate prodigioasă de îndrumător, doamnei Ecaterina BUZILĂ, fost pedagog la Şcoala Medie Rusă din satul Copanca, raionul Căuşeni, i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                          Vladimir VORONIN

Chişinău, 9 februarie 2005.
Nr. 2227-III.