DPO2229/2005
ID intern unic:  289872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2229
din  11.02.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
militari ai Armatei Naţionale
Publicat : 18.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 26-28     art Nr : 99
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu militar ireproşabil, participare la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii şi bărbăţia manifestată la îndeplinirea datoriei ostăşeşti, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa II
domnului Oleg CIULCOV          - locotenent-colonel;
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
domnului Serghei CHILIVNIC   - locotenent major
domnului Alexandru CUCIUC    - maior;
Medalia "Pentru Vitejie"
domnului Sergiu CASAPCIUC   - locotenent-colonel
domnului Andrei PEREU             - locotenent major.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                Vladimir VORONIN

Chişinău, 11 februarie 2005.
Nr. 2229-III.