DPO223/2005
ID intern unic:  289875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 223
din  22.09.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Xu ZHONGKAI
Publicat : 30.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 129     art Nr : 622
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-chineze, domnului Xu ZHONGKAI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Vladimir VORONIN
Chişinău, 22 septembrie 2005.
Nr. 223-IV.