DPO2232/2005
ID intern unic:  289878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2232
din  18.02.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Leonid MANEA
Publicat : 25.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 109
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea mişcării sindicaliste, contribuţie substanţială la protecţia socială a salariaţilor şi activitate metodico-organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Leonid MANEA, preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor Libere "Solidaritate", i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 18 februarie 2005.
Nr. 2232-III.