DPO2234/2005
ID intern unic:  289880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2234
din  21.02.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Constantin DADU
Publicat : 25.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 110
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică prodigioasă în domeniul viticulturii şi vinificaţiei, implementarea realizărilor ştiinţei în producţie şi contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, domnului Constantin DADU, director general al Institutului pentru Viticultură şi Vinificaţie, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

Chişinău, 21 februarie 2005.
Nr. 2234-III.