DPO2249/2005
ID intern unic:  289899
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2249
din  02.03.2005
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Gheorghe CUCU şi Nicolae VÎLCU
Publicat : 11.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 140
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie personală la asigurarea unui mediu înconjurător sănătos şi activitate organizatorică intensă în vederea amenajării unor surse de apă potabilă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe CUCU  - preşedinte al Camerei de Comerţ şi
                                              Industrie a Republicii Moldova;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Nicolae VÎLCU    - director general al Departamentului Vamal.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

Chişinău, 2 martie 2005.
Nr. 2249-III.